Uw huid is een heel ingewikkeld orgaan. Het is ook het grootste orgaan dat de mens heeft.
De huid vervult tal van onmisbare functies: het voelen, bescherming, temperatuurregeling, enz.

Waarnemen van de huid levert soms belangrijke informatie op over het al of niet goed functioneren van het lichaam als geheel. Want hoe u er uit ziet wordt in belangrijke mate bepaald door de aard en conditie van de huid. Ziet uw huid er goed en gezond uit, dan ziet er goed en gezond uit.

Uw schoonheidsspecialist heeft bij uitstek verstand van de huid. Al is ze beslist geen arts,
laat staan een huidarts, haar kennisniveau van de gezonde huid evenaart ongeveer dat van
uw huisdokter. Op basis van haar kennis, en door waarneming van de huid, maakt de schoonheidsspecialist een huidanalyse. Iedere huid is immers anders.